Montáž, opravy a revize elektrických instalací, strojů a zařízení

Nabízím služby v rozsahu montáží, oprav a revizí na elektrických zařízení do 1000V AC a 1500V DC a na zařízeních pro ochranu před účinky atmosférické (hromosvody) a statické elektřiny bez nebezpečí výbuchu.