Ceník

Konečnou cena za revizi není možné určit zcela přesně, protože je ovlivněna několika faktory.

Cena se stanoví od druhu a rozsahu revize, stavu technické dokumentace k objektu (pokud existuje) a technického stavu elektroinstalace nebo hromosvodu.

Uvedené ceny jsou tedy pouze orientační. Pro přesnou kalkulaci je nutná další konzultace.

Cena pravidelné revize je cca o 15 - 20% nižší za předpokladu, že je doložena předchozí revizní zpráva.

V ceně revize je zahrnuto:

Prostudování technické dokumentace

Prohlídka zařízení

Zkoušky a měření

Odstranění drobných závad (po domluvě s objednatelem)

Vypracování revizní zprávy