Fotovoltaické systémy

Dodáváme domácí fotovoltaické elektrárny na klíč propojené s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě pro vlastní spotřebu s možností akumulace do baterií nebo s efektivním využitím tepelného čerpadla.

Kdo může žádat?

 • Vlastníci stávajících dokončených domů

Kolik získáte?

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem - 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem - 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla - 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu - 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému - 10 000 Kč

Jak požádat o dotaci?

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Přes plnou moc můžeme vše vyřídit za Vás.

Za jakých podmínek získáte dotaci?

Dotace 40 000 - 200 000 Kč


Příprava teplé vody, solární ohřev

Dodáváme systémy na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů, včetně vyřízení dotace.

Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění a ohřev pomocí tepelného čerpadla. Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním


Kdo může žádat?

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte?

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním - 60 000
 • Solární termický ohřev teplé vody - 45 000 Kč
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody - 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev teplé vody - 45 000 Kč

Jak požádat o dotaci?

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci?


Dotace 45 000 - 60 000 Kč