Moje služby

Revize instalací

Revize elektroinstalací, strojů a zařízení do 1000v AC a 1500V DC bez nebezpečí výbuchu.

Elektroinstalace

Elektromontážní práce v bytové a občanské výstavbě, průmyslu a mnoho dalších.

Revize nářadí

Kontroly, opravy a revize ručního přenosného nářadí.

Bleskosvody

Montáže a revize bleskosvodů bez nebezpečí výbuchu.

Fotovoltaické systémy

Zařídíme kompletní instalaci FVE včetně projektu, revize a případných dotací z programu NZÚ

SKS kabeláže

Instalace metalických datových sítí a jejich měření.